ISO 17020 Muayene Kuruluşları Akreditasyonu
 
 
        ISO 17020 Muayene Kuruluşları Akreditasyonu
 
        Bu standart; muayene kuruluşlarının yeterliliğine ve bu kuruluşların muayene faaliyetlerinin tarafsızlığı ve tutarlılığına ilişkin şartları kapsar.
 
        Bu standart operasyonların nasıl yönetileceğine ilişkin genel hatları belirler.
        Faaliyet kapsamlarına göre kuruluşların;
 
       - Fiziki altyapı yeterliliğinin,
   
        - Personel yeterliliğinin,
 
        - Cihaz ve ekipman açısından yetkin olduğunu kanıtlaması,
 
        - Sistemsel dokümantasyonun oluşturulması,
 
        - Akreditasyon şartlarının uygulanması gerekmektedir.