ISO 17025 Labarotuvar Akreditasyonu
 

    Ana Sayfa > Hizmetlerimiz > Akreditasyon Danışmanlığı > ISO 17025 Labarotuvar Akreditasyonu

ISO 17025 Labarotuvar Akreditasyonu

Bu standart; her tipte laboratuvara uygulanabilmekte olup, teknik yönden güçlü bir standart'tır.

Ölçüm belirsizliği hesaplarının en iyi şekilde yapılması gereklidir. 

Faaliyet kapsamlarına göre kuruluşların;

- Fiziki altyapı yeterliliğinin,

- Personel yeteerliliğinin,

- Cihaz ve ekipman açısından yetkin olduğunu kanıtlaması,

- Sistemsel dökümtasyonun oluşturulması,

- Akreditasyon şartlarının uygulanması.

Dokümante edilmesi ve yönetilmesi gereken konular;

- Yerleşim ve çevre şartları,

- Deney metodları ve bu metodların geçerli kılınması,

- Ölçmenin izlenebilirliği,

- Numune alma,

- Deney malzemelerinin taşınması.